Marcussen & Company er specialister i konflikter.
Vi hjælper mennesker og organisationer med at få det bedste
ud af interaktionen mellem mennesker.Konfliktnavigatør


Konfliktnavigatør byg


Kurser & Foredrag


Arbejdspladsen

Konfliktmægling

Media

Kontakt

Om

Referencer


Styrk relationen.
Skab noget bedre.
Sammen!


Kontakt

+45 31 33 29 29

kontakt@marcussen-co.dk
MEDIATION OG KONFLIKTMÆGLING

Vi mægler i alle typer af konflikter og arbejder med genoprettende processer, der hvor relationer har lidt skade, og samtalen er gået i stå. Det være sig alt fra personalesager, erhvervssager nabostridigheder til vold og drab.

Citations Tegn

Uden din hjælp tror jeg ikke vi nogensinde var begyndt at tale med hinanden igen - bare det at have øjenkontakt var jo næsten umuligt i starten. Så det er jeg rigtig glad for. Jeg tror bestemt, at vi nok skal finde ud af det herfra. Jeg er også glad på egne vegne over at have valgt den rigtige mediator.

  -Anonym medarbejder


Struktureret fremgangsmåde

Konfliktmægling eller mediation, som det også kaldes, er en struktureret fremgangsmåde til at håndtere konflikter mellem enkeltpersoner eller grupper. Mægleren styrer samtalen og støtter parterne i at finde en løsning på problemet, der fungerer for dem. Vi mægler typisk i:

  • Medarbejderkonflikter
  • Erhvervssager
  • Nabostridigheder
  • Familiekonflikter
  • Frivillige foreninger
  • Vold-, voldtægts- og drabssager

Trinene i en mægling

Et mæglingsmøde tager op mod tre timer, og nogle gange er der behov for endnu et møde. Et mæglingsmøde består ofte af følgende trin:


Trin 1 - Velkomst og åbning med præsentation af proces og tilstedeværende

Trin 2 - Parternes redegørelse og dialog

Trin 3 - Problemfelter præciseres og dagsorden opstilles

Trin 4 - Parterne frembringer løsningsmuligheder

Trin 5 - Parterne forhandler aftalen

Trin 6 - Aftalen checkes og godkendes


Ovenstående bygger på den refleksive mæglingsmodel, som ofte bliver brugt i Danmark. Vi er også trænede i andre mæglingsmodeller og tilpasser processen til den konkrete situation.

I en video gennemgår Mie Marcussen de seks trin i den refleksive model. Videoen varer ca. 2½ minut.

Se videoen


Citations Tegn

Mægleren kunne tage nogle af de svære spørgsmål og stille dem for mig. Spørgsmålene blev stillet på en anden måde, som ikke var et angreb, men var mere konstruktivt.

  -Anonym medarbejder

Reduceret pris på konfliktvejledning og konfliktmægling

Konflikter med familiemedlemmer, naboer og kollegaer kan vokse sig store og nærmest uoverskuelige. Som et led i vores mentorordning tilbyder vi konfliktvejledning og konfliktmægling til en pris, der ikke udhuler din økonomi. Vejledningen og mæglingen varetages af en uddannet konfliktmægler eller konfliktnavigatør, som med hjælp fra en supervisor supplerer deres uddannelse med praktisk erfaring som mægler.

Kontakt os for nærmere oplysningerKonfliktmægling i nabostridigheder

I 2015 undersøgte Marcussen & Company beboeres og medarbejderes oplevelser af konfliktmægling og konflikthåndtering i Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Det er der kommet en rapport ud af.

Læs rapportenKonfliktmægling på arbejdspladsen

Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet gennemførte i 2015 et projekt om konfliktmægling i Næstved Kommune, som sidenhen er blevet evalueret. Marcussen & Company har på den baggrund udarbejdet en opsamling og en række anbefalinger til en konstruktiv konfliktstrategi i en organisation.

Læs opsamlingen